Одобрени за финансиране проектни предложения по КП 33.7-2010

№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Име на проекта Оценка на проект 1 33.7-047/…


Подписване на договори с общините, чиито проекти са одобрени за финансиране

Договорите с общините, чиито проекти са одобрени за финансиране, ще бъдат подписани на 10.12.2010…


Резултати от административна проверка по КП 33.7-2010

Списък на допуснати до Етап 2 проектни предложения № по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща…


Обява за конкурсна процедура 33.7-2010

О Б Я В А ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА С…


Доклад за дейността на ЦОИДУЕМ през 2009 г.

Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,…


Обява за конкурсна процедура 33.6-2009

С решение на Управителния съвет на ЦОИДУЕМ от 21.05.2010 г. процедурата не е финансирана.  ОБЯВА На…


Конкурсна процедура 33.5-2009

ОБЯВА ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и…