ОДЗ "Славейче", гр. Видин

Проект "Развитие и изразяване на културната идентичност на децата".pdf (7.02……


РИО-Враца

Проект "Участието на родителите в процеса на образователна интеграция на децата от ромски…


ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджян", гр. Пловдив

Проект "Мисия – да обичам родното слово".pdf (677.98 KB)


Оценка на ефекта на КП 33.5-2009

По четирите програми на КП 33.5-2009 са финансирани общо 79 проекта с продължителност от 9 до 12…


Важно!!! На вниманието на всички бенефициенти по 33.9-2011

На вниманието на всички бенефициенти по 33.9-2011 Съгласно подписаните договори, сумата от първи…


Оценка на ефекта от проекти, финансирани по програмите на ЦОИДУЕМ по КП 33.1-2007

Оценката е извършена в периода от ноември 2008 до януари 2009 г. от експерти на сдружение…


Оценка на ефекта от проекти, финансирани по програмите на ЦОИДУЕМ по КП 33.3-2008

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към…


Оценка на ефекта от проекти, финансирани по програмите на ЦОИДУЕМ по КП 33.4-2008

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към…