Резултат от конкурс за подбор на оценители по КП 33.8-2011

От общо постъпилите 39 кандидатури за оценители по КП 33.8-2011, след втория етап - събеседване,…


Важно!!! До бенефициентите по КП 33.5-2009

Уважаеми бенефициенти, Във връзка с въвеждане на номенклатурата на делата на ЦОИДУЕМ от м. март…


План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2011 г.

Приет с Решение на УС на ЦОИДУЕМ на 15.02. 2011 г. Едногодишният план е разработен въз основа на…


План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2010 г.

Едногодишният план е разработен въз основа на „Програма за дейността на Центъра за образователна…


Конкурсна Процедура № 33.4-2008

П О К АН А На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и…