План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2023 г.

През 2023 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите…


Конкурс за външни оценители на проектни предложения по конкурсна процедура КП 33.22-2023 на ЦОИДУЕМ

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)…


Специалност „Етнология и Културна антропология“, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Етнологията е наука за народите, за техните обичаи, традиции и етнокултурни специфики. Етнолозите…


Информационна ZOOM-среща по Конкурсна процедура 33.22-2023

Информационна ZOOM-среща по Конкурсна процедура 33.22-2023 - 07.07.2023 г., 10:00 ч. Join Zoom…