Покана за заявяване на интерес от детски градини и общини!

Детски градини, работещи с уязвими общности, са поканени да  заявят интереса си за участие в проект…