Списък на стажантите по програма „Старт в кариерата“

Списък на стажантите по програма „Старт в кариерата“, подали декларации по чл. 12 от ЗПУКИ