Списък на стажантите по програма “Старт в кариерата”

Списък на стажантите по програма “Старт в кариерата”, подали декларации по чл. 12 от ЗПУКИ