Обратна връзка

гр. София, п.к. 1797 бул.„Г.М.Димитров“ № 52 А, ет.1
стаи 109, 110, 119, 120

телефон: 02 980 92 81

факс: 02 980 43 02

e-mail: coiduem@mon.bg

coiduem@abv.bg

Вижте местоположението на центъра на карта от bgmaps.com