Услуга: Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

 

Услуга:

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

На основание на:

  • Закон за администрацията – §. 1, т. 2, б. в, във връзка с
  • Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7, във връзка с
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40

Начин за предоставяне на услугата:

 

Форма:

    (задължително) Съгласен съм да предоставя имейл, име и фамилия заедно с моя въпрос, които да бъдат използвани единствено, за да може да обработен въпросът ми, както и за да бъде отговорено на мои последващи въпроси.