Услуга: Предоставяне на достъп до обществена информация

Услуга:

Предоставяне на достъп до обществена информация

Предоставяне на достъп до информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

На основание на:

Закон за достъп до обществена информация – чл. 24

Начин за предоставяне на услугата:

Вътрешни правила за достъп до обществена информация.pdf

Заявления за достъп до обществена информация се подават чрез формуляра на настоящата страница, по е-mail: coiduem@abv.bg или в стая № 109 на ЦОИДУЕМ,

в рамките на установеното работно време
от 09,00 часа до 17,30 часа

Адрес:
София 1797, бул. „Г.М. Димитров“ № 52 А,
етаж І, стая 109; тел.: 02/ 980 92 81

служител: Нирен Нури Хасанова

Формуляр

    (задължително) Съгласен съм да предоставя имейл, име и фамилия заедно с моя въпрос, които да бъдат използвани единствено, за да може да обработен въпросът ми, както и за да бъде отговорено на мои последващи въпроси.

    ДОКЛАД дои 2019 г

    spisak ch. 15 zdoi

    Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ЦОИДУЕМ – Електронна деловодна система „АРХИМЕД“; Счетоводна програма; Програма за работните заплати