Услуга: Издаване на удостоверение за осигурителен стаж

Услуга:

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

На основание на:

  • Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 3
  • Закон за администрацията – §. 1, т. 2, б. в

Формуляр:

    (задължително) Съгласен съм да предоставя имейл, име и фамилия заедно с моя въпрос, които да бъдат използвани единствено, за да може да обработен въпросът ми, както и за да бъде отговорено на мои последващи въпроси.