Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Покана за участие в конкурс за малки проекти на Фондация „Глобални библиотеки – България”

5 февруари 2018

За трета поредна година Фондация „Глобални библиотеки – България” обявява конкурс за финансиране на малки проекти "Библиотеката - активен участник в обществения живот" в рамките на договор РД11-00-338/20.12.2017 с Министерство на културата. Краен срок за подаване на проектите е 20 февруари 2018 г.

http://www.glbulgaria.bg/bg/node/32267

 

 

 

За повече информация, предоставяме линк към резюмета на реализирани проекти по конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”- 2016 г.

http://www.glbulgaria.bg/bg/node/30964