Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Обучение на служители от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/

1 декември 2017

Във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, ЦОИДУЕМ ще проведе изнесено обучение на своите служители в гр. Велинград в периода 03-05.12.2017 г.