Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Важно!!!
Резултати от Етап 2 "Оценка на качеството на проектите" по КП 33.16-2017

13 септември 2017

unknown.gifPrioritet_1.PDF (292.25 KB)

unknown.gifPrioritet_2.PDF (378.4 KB)