Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Меглена Кунева, министър на образованието и науката: Да не се предприемат специални мерки за образователна интеграция на ромите би било безотговорно

24 октомври 2016

Инвестицията в образование сега намалява бъдещи инвестиции в социалната система като в обезщетенията за безработица и социални пенсии, защото образованието е условие за намиране на работа. Очаква се през 2020 година една четвърт от вливащите се в пазара на труда да са роми.

Към статията: http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2240