Важно!!!
На вниманието на всички бенефициенти по КП 33.11-2012

22 октомври 2012

Съгласно подписаните договори, сумата от първи транш е преведена по банковите сметки на всички бенефициенти. Моля да потвърдите нейното получаване на e-mail-а на ЦОИДУЕМ! Екипът на...

Важно!!!
Подписване на договори по КП 33.11-2012

26 септември 2012

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 01.10.2012 г. (понеделник) от 9.30 ч. до 17.30 ще се подписват договори с ръководителите на класираните проекти, одобрени за финансиране (без резервите) по КП 33.11 - 2012 г. За целта е необходимо да...

Важно!!!
Резултати от КП 33.11 - 2012

21 септември 2012

№ Вх. №/дата Кандидатстваща институция Причини за недопускане (неиздържали административна проверка) 1. 33.11-013/28.08.2012 г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Липница, общ. Ботевград, обл. Софийска Формулярът за кандидатстване...

Важно!!!
Нов конкурс - 33.11 - 2012

2 юли 2012

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си за...