Важно!!!
Подписване на договори по КП 33.10-2012

26 юни 2012

Уважаеми кандидати уведомяваме ви, че на 29.06.2012 г. (петък) от 9.30 ч. до 17.30 ще се подписват договори с ръководителите на класираните проекти, одобрени за финансиране (без резервите) по КП 33.10 - 2012 г. За целта е необходимо да подготвите и...

Важно!!!
Резултати от КП 33.10-2012

26 юни 2012

№ по ред Вх. №/Дата Кандидатстваща институция Причини за недопускане 1. 33.10-004/04.06.2012 г. ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Селановци Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие...

Важно!!!
Удължаване на срока за кандидатстване по КП 33.10-2012

31 май 2012

Уважаеми Бенефициенти, Тъй като времето за подготовка на проектни предложения по КП 33.10-2012 съвпадна с провеждането на държавните зрелостни изпити и външното оценяване, което се потвърди и по време на информационните срещи, ЦОИДУЕМ удължава срока...

Обява за две информационни срещи във връзка с КП 33.10 – 2012

14 май 2012

ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.10 - 2012. Желаещите трябва да заяват предварително участието си на eлектронната поща на ЦОИДУЕМ: coiduem@abv.bg до 23.05.2012 г. *Първата среща ще се проведе на 29 май...

Важно!!!
Нов конкурс - 33.10 - 2012

4 май 2012

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си за 2012...