ОДК - Стражица

20 юни 2012

Strajica.pdf (543.59 KB) ODK_Strazitca.pdf (9.2 MB)...

СОУ "Нешо Бончев", гр. Панагюрище

20 юни 2012

По програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства Партньорската институция/организация: Общинска администрация, гр. Панагюрище: ОУ „Свещеник Недельо Иванов”. Екип:...

РИО - Хасково

20 юни 2012

По програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства Партньорска институция/организация: Общинско предприятие „Младежки център” – Хасково Период: 01.10.2008...

ОУ "Митрополит Авксентий Велешки", гр. Самоков

20 юни 2012

Период: 01.11.2008 – 31.05.2009 Целева група: 25 ученика между 5 и 8 клас – роми и българи Екип: Силвия Петрунова – ръководител и обучител Елена Гривева – обучител, ръководител клуб „Етнопалитра“...

106 ОУ "Григорий Цамблак", гр. София

20 юни 2012

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства Времетраене на проекта: от 30.09.2008 . до 30.06.2009 Цели и задачи на проекта: Чрез извънкласните дейности по “ Фолклор на...

І ОУ "Христо Ботев", гр. Севлиево

20 юни 2012

Период: 01.10.2008 до 31.05.2009 Проектът включва организиране на дейности в съществуващия Етно – клуб към Първо основно училище „Христо Ботев“ в гр. Севлиево. Те са в съответствие с програма 2: Съхраняване и развиване на...

ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски

20 юни 2012

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства Времетраене на проекта: от 01.10.2008 г. до 31.05.2008 г. Чрез проекта „И недопечените и най-добре печените – все замесени...

ОУ "Любен Каравелов", с. Кардам, общ. Попово, обл. Търговище

20 юни 2012

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства Целева група: 108 ученика от първи до осми клас Период на изпълнение на проекта: 01.10.2008 – 31.05.2009 г. Екип: Красимир...

ОУ "Цанко Церковски", с. Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра

20 юни 2012

Период на проекта: октомври 2008 – септември 2009 Цел: Издирване и записване, редактиране, пресъздаване и популяризиране на фолклорните жанрове (детски игри, броилки, песни, приказки, гатанки, пословици, поговорки, обичаи) на етносите,...

ОУ "Отец Паисий", гр. Видин

20 юни 2012

По програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства КП 33.3-2008 Времетраене на проекта: от 01.10.2008г. до 01.10.2009г. Проектът е насочен към създаване на мултикултурни клубове...
   12 > >>