КОНКУРС за за избор на кандидат-студенти от ромски произход за включване в подготвителни курсове за прием в медицинските университети в България 2011-2012 г.

17 септември 2011

Фондация "Здравни проблеми на малцинствата" София 1303, бул. Александър Стамболийски № 81 вх.В ап. 4 тел./факс : +359 2 981 68 66, e-mail: okamenov@emhpf.org, web site: www.emhpf.org За трета година Фондация "Здравни проблеми на...

Конкурс за длъжността: РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ - Подпомагане институционализирането на процеса на десегрегация в Република България (BU 135)

17 юни 2011

ОБЯВА Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за длъжността: РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ - Подпомагане институционализирането на процеса на десегрегация в Република България (BU...

Конкурс за длъжността: КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ - Подпомагане институционализирането на процеса на десегрегация в Република България (BU 135)

17 юни 2011

p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { } ОБЯВА Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за длъжността: КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ - Подпомагане институционализирането на процеса...