Важно!!!
На вниманието на всички бенефициенти по 33.9-2011

4 ноември 2011

Съгласно подписаните договори, сумата от първи транш е преведена по банковите сметки на всички бенефициенти. Моля да потвърдите нейното получаване на e-mail-а на ЦОИДУЕМ! Екипът на...

Важно!!!
Покана за подписване на договори по КП 33.9-2011

10 октомври 2011

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.9 -2011 г. и одобряването на Вашето проектно предложение за финансиране, Ви каним за подписване на договорите. За целта е необходимо да...

Важно!!!
РЕЗУЛТАТИ ОТ КП 33.9-2011

7 октомври 2011

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОЦЕНКА № Вх.№ Кандидатстваща институция Основания за недопускане - неиздържали административна проверка 1 33.9-001/15.09.2011 Община Лозница Не покрива изискването на...

Обява за две информационни срещи във връзка с КП 33.9 – 2011

30 август 2011

ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.9 - 201. Желаещите трябва да заяват предварително участието си на eлектронната поща на ЦОИДУЕМ: coiduem@abv.bg до 11.09.2011г. *Първата среща ще се проведе на 08 септември...

Важно!!!
Нов конкурс - 33.9 - 2011

25 август 2011

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си...