Резултати от КП 33.8 - 2011

25 август 2011

Списък на допуснати проекти до оценка и одобрени за финансиране № Входящ номер Кандидатстваща институция Оценка 1 33.8-005/ 17.08.2011 община Правец 87,00 2 33.8-003/ 16.08.2011 община Сливен...

Резултат от конкурс за подбор на оценители по КП 33.8-2011

19 август 2011

От общо постъпилите 39 кандидатури за оценители по КП 33.8-2011, след втория етап - събеседване, комисията определи следните оценители по КП 33.8-2011: *Красимира Желева; *Емилия Любомирова; *Катя Димитрова; *Вяра Ганчева; *Лало...

Конкурс за оценители на проектни предложения по КП 33. 8 – 2011 по проект, финансиран от Ромски образователен фонд, на тема: „Подкрепа за институционализиране процеса на десегрегация в Република България”

25 юли 2011

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА ОБЯВЯВА КОНКУРС за оценители на проектни предложения по КП 33.8-2011 по проект, финансиран от Ромски образователен фонд, на тема: „ПОДКРЕПА ЗА...

Важно!!!
ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.8 – 2011 с финансовата подкрепа на Ромски образователен фонд

20 юли 2011

Желаещите трябва да заяват предварително участието си на електронната поща на ЦОИДУЕМ: coiduem@abv.bg до 25.07.2011. *Първата среща ще се проведе на 26 юли (вторник) в офиса на ЦОИДУЕМ - София, Бул. Г.М. Димитров 52 А етаж 1, ст, 109 от 11.00...

Обява: Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения 33.8 - 2011 с финансовата подкрепа на Ромски образователен фонд - Будапеща

18 юли 2011

На основание чл. 3 и чл. 20 ал. 1 и 2 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на стратегическите приоритети на...