Одобрени за финансиране проектни предложения по КП 33.7-2010

7 декември 2010

№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Име на проекта Оценка на проект 1 33.7-047/ 29.11.2010 Община Елхово гр. Елхово, обл. Ямбол "Да си подадем ръка" 91 2 33.7-046/ 29.11.2010 Община Летница гр. Летница,...

Подписване на договори с общините, чиито проекти са одобрени за финансиране

7 декември 2010

Договорите с общините, чиито проекти са одобрени за финансиране, ще бъдат подписани на 10.12.2010 г. от 10:00 часа в ЦОИДУЕМ.

Резултати от административна проверка по КП 33.7-2010

7 декември 2010

№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място 1 33.7-002.23.11.2010 Община Свиленград гр. Свиленград 6500, обл. Хасково 2 33.7-004/25.11.2010 Община Брезник...

Обява за конкурсна процедура 33.7-2010

29 септември 2010

О Б Я В А ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД - БУДАПЕЩА На основание чл. 3 и чл. 20 ал. 1 и 2 от Правилника за устройството, дейността и...