Достъп до информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

7 декември 2011

Достъп до информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

В ЦОИДУЕМ се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

unknown.gifvatreshni_pravila_dostap_do_obshtestvena_informaciq.PDF (1.35 MB)

Заявления за достъп до обществена информация се подават в стая № 109 на ЦОИДУЕМ,

всеки работен ден
от 10,00 часа до 12,00 часа
и от 14,00 часа до 16,30 часа,
както и по е-mail: coiduem@abv.bg

Адрес:
София 1797, бул. „Г.М. Димитров" № 52 А,
етаж І, стая 109; тел.: 02/ 873 51 25