Достъп до информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

7 декември 2011

Достъп до информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

В ЦОИДУЕМ се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

unknown.gifvatreshni_pravila_dostap_do_obshtestvena_informaciq.PDF (1.35 MB)

Заявления за достъп до обществена информация се подават по е-mail: coiduem@abv.bg или в стая № 109 на ЦОИДУЕМ,

в рамките на установеното работно време
от 09,00 часа до 17,30 часа

Адрес:
София 1797, бул. „Г.М. Димитров" № 52 А,
етаж І, стая 109; тел.: 02/ 980 92 81

служител: Нирен Нури Хасанова