Оценка на ефекта на КП 33.15-2016

6 февруари 2018

Doklad Ocenka na efekta-33.15-2016.pdf (1.89 MB)...

Оценка на ефекта на КП 33.14-2015

15 декември 2016

doklad_ocenka_na_efekta_33.14_2015.pdf (1.71 MB)...

Оценка на ефекта на КП 33.13-2014

11 декември 2015

doklad_ocenka_na_efekta_33.13_2014.pdf (1.36 MB)...

Оценка на ефекта на КП 33.12-2013

16 февруари 2015

doklad_ocenka_na_efekta_33.12_2013.pdf (798.14 KB)...

Оценка на ефекта на КП 33.11-2012

24 февруари 2014

Doklad_ocenka_na_efekta_33_11_2012.pdf (931.68 KB)...

Оценка на ефекта на КП 33.10-2012

24 февруари 2014

Doklad_ocenka_na_efekta_33_10_2012.pdf (932.02 KB)...

Оценка на ефекта на КП 33.9-2011

19 февруари 2013

Ocenka_na_efekta_33.9_2011.pdf (1.11 MB)...

Оценка на ефекта на КП 33.8-2011

1 ноември 2012

Настоящият доклад е изготвен на базата на експертна оценка за ефекта и степента на постигане на стратегическите цели на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в рамките на Конкурсна процедура...

Оценка на ефекта на КП 33.5-2009

21 януари 2012

По четирите програми на КП 33.5-2009 са финансирани общо 79 проекта с продължителност от 9 до 12 месеца на стойност 1 000 000 лева. Финансирани са общински детски градини и училища, регионални инспекторати по образованието и държавни висши училища,...

Оценка на ефекта на КП 33.7-2010

6 януари 2012

Настоящият доклад е изготвен на базата на експертна оценка за ефекта и степента на постигане на стратегическите цели на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в рамките на Конкурсна процедура 33.7...
   12 > >>