План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2017 г.

21 юни 2017

През 2017 г. дейността на Центъра ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2016 –2018 г., приета с Решение № 368...

План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2016 г.

5 юли 2016

Дейността на Центъра през 2016 г. ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2016 –2018 г., приета с Решение № 368...

План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2015 г.

30 април 2015

Дейността на Центъра през 2015 г. ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната му програма за периода 2013 –2015 г., приета с Протоколно решение № 9.1 на Министерски съвет от 06.03.2013 г, разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление №...

План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2014 г.

10 април 2014

Дейността на Центъра през 2014 г. ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната му програма за периода 2013 –2015 .г., приета с Протоколно решение № 9.1 на Министерски съвет от 06.03.2013 г, разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление...

План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2013 г.

17 юни 2013

Дейността на Центъра през 2013 г. ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната му програма за периода 2013 –2015 .г., приета с Протоколно решение № 9.1 на Министерски съвет от 06.03.2013 г, разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление №...

План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2012 г.

19 април 2012

Дейността на Центъра през 2012 г. ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната му програма за периода 2010 - 2012 г., приета с Решение на Министерски съвет № 601 от 02.09.2010 г., разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на...

План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2011 г.

9 март 2011

Приет с Решение на УС на ЦОИДУЕМ на 15.02. 2011 г.

Едногодишният план е разработен въз основа на „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2010 - 2012 г.", приета от Министерски съвет с Решение № 601/02.09.10 г. и на чл. 4, ал. 2 от ПУДОР на Центъра. Дейностите, залегнали в едногодишния план, се базират на стратегическите цели, заложени в актуализираната Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2010 г.

8 март 2011

Едногодишният план е разработен въз основа на „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2010 - 2012 г.", приета от Министерски съвет с Решение № 601/02.09.10 г. и на...

План за дейността на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2009 г.

1 януари 2009

Едногодишният план е разработен въз основа на „Тригодишна програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", приета от Министерски съвет с РМС № 256/25.04.07 г. и на чл. 4, ал. 2 от...

План за дейността на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2008 г.

1 януари 2008

Едногодишният план е разработен въз основа на "Тригодишна програма за дейността на Центъра за образователна имиграция на децата и учениците от етническите малцинства" приета с решение на Министерския съвет РМС 256/25.04.2007 и чл.4 ал. 2 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ.
   12 > >>