Тригодишна програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2013-2015 год., приета с Протоколно решение № 9.1 на Министерски съвет от 06.03.2013 г.

11 април 2013

Тригодишна програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2013-2015 год., приета с Протоколно решение № 9.1 на Министерски съвет от 06.03.2013 г.

doc.gifTrigodishna_programa_na_COIDUEM_2013_2015.doc (126.5 KB)