Конкурсна процедура 33.1-2007

ОБЯВА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника на Центъра обявява конкурсна процедура за набиране на проекти в изпълнение на следните Програми:...