На вниманието на всички ученици, които кандидатстват за стипендия по проект „Подкрепа за ромски ученици за успешно завършване на средно образование"

21 октомври 2016

Поради зачестилите въпроси, относно прилагането на Служебна бележка за доходи на семейството за последните 6 месеца, като доказателство  към т. VII. Материално положение на Приложение 2, Ви уведомяваме, че в случаите, в които родител/ите са трайно безработни и съответно няма как да приложат документ за това (че са регистрирани към Бюрата по труда) или в случаите, в които родител/ите работят в чужбина и не могат да представят доказателство за получени доходи, както и за всякакви други специфични случаи е необходимо да се напише Декларация, в която в свободен текст да се опишат тези обстоятелства. Моля, обърнете внимание на т. 9 от Приложение 2 „Други доходи, извън горепосочените“ – в тази точка можете да опишите всички доходи, с които семейството/домакинството се издържа, като например – средства, изпратени от чужбина, средства от положен труд, който няма как бъде доказан и други.