ЦОИДУЕМ обявява конкурс за Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) за учебната 2016/2017 година

7 октомври 2016

О Б Я В А

 

Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за:

 

Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) за учебната 2016/2017 година.

 

doc.gifОбява.doc (528 KB)

doc.gifПриложение 1 - Заявление.doc (507 KB)

doc.gifПриложение 2 - Декларация-успех и доход.doc (517.5 KB)

doc.gifПриложение 3 - Мотивационно писмо.doc (508.5 KB)

doc.gifПриложение 4 - Удостоверение.doc (503.5 KB)

doc.gifПриложение 5 - Декларация.doc (503 KB)

 

Въпроси и отговори относно кандидатстването за стипендии:  http://coiduem.mon.bg/page.php?c=113&d=290

За контакти: 02/873 52 31, 0879 814 169, 0879 814 170, 0877 649 390, 0886 763 653, coiduem.ref@gmail.com