Провеждане на информационни срещи по КП 33.15-2016

8 юли 2016

ДАТА

ЧАС

НАСЕЛЕНО МЯСТО

МЯСТО НА СРЕЩАТА

12.07.16 г.

14,00

гр. КНЕЖА

Залата на Община Кнежа

13.07.16 г.

10,00

гр. НИКОПОЛ

Заседателна зала на Община Никопол

13.07.16 г.

14,00

гр. ЛЕВСКИ

Зала в Община Левски*

14.07.16 г.

10,00

гр. СВИЩОВ

Зала № 1 на Община Свищов

14.07.16 г.

14,00

гр. РУСЕ

Зала „Свети Георги“, ет. 6 на Община Русе

18.07.16 г.

14,00

гр. КАЗАНЛЪК

Младежки дом, гр. Казанлък*

19.07.16 г.

10,00

гр. НОВА ЗАГОРА

Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора

20.07.16 г.

10,00

гр. СТАРА ЗАГОРА

Зала № 2, Община Стара Загора

25.07.16 г.

10,00

гр. ТОПОЛОВГРАД

Зала на Общински съвет – Тополовград

25.07.16 г.

14,00

гр. ВЕЛИНГРАД

Голяма зала към Община Велинград

26.07.16 г. 10,00 гр. ХАРМАНЛИ Зала на Община Харманли

26.07.16 г.

11,00

гр. ЯКОРУДА

Зала на Общински съвет-Якоруда

27.07.16 г.

11,00

гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Зала в Община Гоце Делчев

27.07.16 г. 13,00 гр. СВИЛЕНГРАД Заседателна зала на Общинска администрация - Свиленград

01.08.16 г.

11,00

гр. БОБОВДОЛ

Зала в Община Бобовдол*

02.08.16 г.

11,00

гр. БОТЕВГРАД

Зала в Община Ботевград*

03.08.16 г.

16,00

гр. ВИДИН

Зала в Община Видин*

*По предварителна информация