Важно!!!
Подписване на договорите по КП 33.16-2017

18 септември 2017

Във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.16-2017 и одобряването на Вашите проектни предложения за финансиране – е необходимо при подписване на Договора да представите следните документи: 1. Попълнен Договор /Приложение...

Важно!!!
Резултати от Етап "Административно съответствие" по КП 33.16-2017

14 август 2017

1 Етап Административно съответствие.pdf (315.57...

Внимание!!!
Покана за проектни предложения!!!
Нов конкурс - 33.16 - 2017

21 юни 2017

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си...

Сдружение "Възможности без граници" представя българската версия на Компас

20 юли 2017

Национално обучение за обучители по права на човека с домакин сдружение "Възможности без граници" представя българската версия на Компас - наръчника за обучение по права на човека на Съвета на Европа, преведен и разпросраняван от екипа на ЦОИДУЕМ в...

ЦОИДУЕМ обявява конкурс за Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в 9 клас за учебната 2017/2018 година

10 юли 2017

О Б Я В А Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката, Центърът за образователна...

БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РОМСКИТЕ СТИПЕНДИИ ОТИВАТ САМО ЗА УЧИТЕЛИТЕ В ПРОЕКТА

27 октомври 2016

Средствата от държавния бюджет, предвидени като съфинансиране по проекта „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“, ще бъдат предназначени за 150-те учители, които ще работят с децата и с уязвими групи....

Меглена Кунева, министър на образованието и науката: Да не се предприемат специални мерки за образователна интеграция на ромите би било безотговорно

24 октомври 2016

Инвестицията в образование сега намалява бъдещи инвестиции в социалната система като в обезщетенията за безработица и социални пенсии, защото образованието е условие за намиране на работа. Очаква се през 2020 година една четвърт от вливащите се...

На вниманието на всички ученици, които кандидатстват за стипендия по проект „Подкрепа за ромски ученици за успешно завършване на средно образование"

21 октомври 2016

Поради зачестилите въпроси, относно прилагането на Служебна бележка за доходи на семейството за последните 6 месеца, като доказателство към т. VII. Материално положение на Приложение 2, Ви уведомяваме, че в случаите, в които родител/ите са...

ЦОИДУЕМ обявява конкурс за Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) за учебната 2016/2017 година

7 октомври 2016

О Б Я В А Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката, Центърът за образователна...
   123 > >>