БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РОМСКИТЕ СТИПЕНДИИ ОТИВАТ САМО ЗА УЧИТЕЛИТЕ В ПРОЕКТА

27 октомври 2016

Средствата от държавния бюджет, предвидени като съфинансиране по проекта „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“, ще бъдат предназначени за 150-те учители, които ще работят с децата и с уязвими групи....

Меглена Кунева, министър на образованието и науката: Да не се предприемат специални мерки за образователна интеграция на ромите би било безотговорно

24 октомври 2016

Инвестицията в образование сега намалява бъдещи инвестиции в социалната система като в обезщетенията за безработица и социални пенсии, защото образованието е условие за намиране на работа. Очаква се през 2020 година една четвърт от вливащите се...

На вниманието на всички ученици, които кандидатстват за стипендия по проект „Подкрепа за ромски ученици за успешно завършване на средно образование"

21 октомври 2016

Поради зачестилите въпроси, относно прилагането на Служебна бележка за доходи на семейството за последните 6 месеца, като доказателство към т. VII. Материално положение на Приложение 2, Ви уведомяваме, че в случаите, в които родител/ите са...

ЦОИДУЕМ обявява конкурс за Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) за учебната 2016/2017 година

7 октомври 2016

О Б Я В А Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката, Центърът за образователна...

ЦОИДУЕМ стартира изпълнението на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222)

3 октомври 2016

ЦОИДУЕМ стартира изпълнението на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство на образованието и науката. Целта на проекта е да подобри...

ДОКЛАД. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ“ ПО ПРОГРАМА BG 06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”, ФИНАНСИРАН ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009 – 2014

3 юни 2016

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, в партньорство със Съвета на Европа, изпълни успешно проект "Изграждане на капацитет". Целта му беше, чрез провеждане на цикъл от обучения и предоставяне...

Международна конференция "Нашето общо бъдеще - Our future together"

8 април 2016

На 8 април 2016 г. се състоя Международна конференция "Нашето общо бъдеще - Our future together" под патронажа на Министъра на образованието и науката, г-жа Меглена Кунева. Конференцията е част от събития, провеждани по Програма BG06 "Деца и младежи в...

Директора на ЦОИДУЕМ - г-жа Мануела Радева участва в отбелязване Международния ден на ромите – 8-и април

8 април 2016

На 07.04.2016 г. г-жа Мануела Радева, директор на ЦОИДУЕМ, участва в отбелязване на Международния ден на ромите - 8 април, който беше организиран в сградата на Министерство на образованието и науката от дирекция "Формиране, анализ и оценка на...

Конкурс за училищна рисунка „Дай пет! Пет неща, по които си приличаме“

27 януари 2016

Крайният срок за изпращане на рисунка за конкурса е 16 февруари 2016 г. Каним ви да вземете участие в конкурса за рисунка за деца на възраст от 7 до 10 години, организиран от Европейската комисия. Целта на конкурса е да насърчи децата, учителите и...

Ученици- сурвакарчета поздравиха екипа на ЦОИДУЕМ

14 януари 2016

Ученици-сурвакарчета от две училища от гр. Вълчедръм поздравиха за Ромската Нова година екипа на ЦОИДУЕМ. Г-жа Лора Кларксън, директор на Центъра, направи приветствие и поздрав за празника и пожела много здраве и късмет на децата и техните...
   12 > >>