Кампания на Фондация „Глобални библиотеки – България“

19 март 2018

Фондация „Глобални библиотеки – България“ е национален координатор за ежегодната кампания за повишаване на цифровата грамотност на населението. Стартиралата през 2010 г. кампания GET ONLINE WEEK, тази година е с ново име ALL DIGITAL...

Покана за участие в конкурс за малки проекти на Фондация „Глобални библиотеки – България”

5 февруари 2018

За трета поредна година Фондация „Глобални библиотеки – България” обявява конкурс за финансиране на малки проекти "Библиотеката - активен участник в обществения живот" в рамките на договор РД11-00-338/20.12.2017 с Министерство на...

Длъжностна характеристика "Образователен медиатор"

1 февруари 2018

Във връзка с утвърждаване на длъжността "Образователен медиатор" и във връзка със зачестили запитвания, предоставяме примерни длъжностни характеристи: Длъжностна характеристика "Образователен медиатор" в образователна институция.doc (85 KB)...

Обучение на служители от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/

1 декември 2017

Във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, ЦОИДУЕМ ще проведе изнесено обучение на своите служители в гр. Велинград в периода 03-05.12.2017...

Сдружение "Възможности без граници" представя българската версия на Компас

20 юли 2017

Национално обучение за обучители по права на човека с домакин сдружение "Възможности без граници" представя българската версия на Компас - наръчника за обучение по права на човека на Съвета на Европа, преведен и разпросраняван от екипа на ЦОИДУЕМ в...

ЦОИДУЕМ обявява конкурс за Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в 9 клас за учебната 2017/2018 година

10 юли 2017

О Б Я В А Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката, Центърът за образователна...

БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РОМСКИТЕ СТИПЕНДИИ ОТИВАТ САМО ЗА УЧИТЕЛИТЕ В ПРОЕКТА

27 октомври 2016

Средствата от държавния бюджет, предвидени като съфинансиране по проекта „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“, ще бъдат предназначени за 150-те учители, които ще работят с децата и с уязвими групи....

Меглена Кунева, министър на образованието и науката: Да не се предприемат специални мерки за образователна интеграция на ромите би било безотговорно

24 октомври 2016

Инвестицията в образование сега намалява бъдещи инвестиции в социалната система като в обезщетенията за безработица и социални пенсии, защото образованието е условие за намиране на работа. Очаква се през 2020 година една четвърт от вливащите се...

На вниманието на всички ученици, които кандидатстват за стипендия по проект „Подкрепа за ромски ученици за успешно завършване на средно образование"

21 октомври 2016

Поради зачестилите въпроси, относно прилагането на Служебна бележка за доходи на семейството за последните 6 месеца, като доказателство към т. VII. Материално положение на Приложение 2, Ви уведомяваме, че в случаите, в които родител/ите са...

ЦОИДУЕМ обявява конкурс за Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) за учебната 2016/2017 година

7 октомври 2016

О Б Я В А Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката, Центърът за образователна...
   123 > >>