Внимание!!!
Покана за проектни предложения!!!
Нов конкурс - 33.15 - 2016

5 юли 2016

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си...