Важно!!!
Подписване на договорите по КП 33.16-2017

18 септември 2017

Във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.16-2017 и одобряването на Вашите проектни предложения за финансиране – е необходимо при подписване на Договора да представите следните документи: 1. Попълнен Договор /Приложение...

Важно!!!
Резултати от Етап "Административно съответствие" по КП 33.16-2017

14 август 2017

1 Етап Административно съответствие.pdf (315.57...

Внимание!!!
Покана за проектни предложения!!!
Нов конкурс - 33.16 - 2017

21 юни 2017

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си...

ВАЖНО!!!
Срок за кандидатставене в "КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2017 Г."

17 юли 2017

Във връзка с допусната техническа грешка в т. 5. "Начин на кандидатстване" от Обявата за "КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2017 Г.", за вярно да се чете "Комплектът с документи (или заявление за...

КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2017 Г.

10 юли 2017

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ) ОБЯВЯВА КОНКУРС за оценители на проектни предложения по конкурсна процедура (КП) на ЦОИДУЕМ за 2017 г. 1. Кратко описание на дейността на оценителите:...