ЦОИДУЕМ обявява конкурс за ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛ по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222)

3 октомври 2016

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за: ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛ по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222),...
  << <12