ЦОИДУЕМ обявява конкурс за КООРДИНАТОР по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222)

3 октомври 2016

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за:

КООРДИНАТОР по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд (РОФ) и съфинансиран от Министерство на образованието и науката (МОН).

doc.gifОбява-координатор.doc (181.5 KB)

doc.gifЗаявление.doc (26.5 KB)

doc.gifДекларация.doc (28 KB)