1_ref.png coi_logo_new.png
Ромски образователен фонд
Министерство на образованието и науката
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222)

ЦОИДУЕМ обявява конкурс за Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в 9 клас за учебната 2017/2018 година

10 юли 2017

О Б Я В А Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката, Центърът за образователна...

БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РОМСКИТЕ СТИПЕНДИИ ОТИВАТ САМО ЗА УЧИТЕЛИТЕ В ПРОЕКТА

27 октомври 2016

Средствата от държавния бюджет, предвидени като съфинансиране по проекта „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“, ще бъдат предназначени за 150-те учители, които ще работят с децата и с уязвими групи....

На вниманието на всички ученици, които кандидатстват за стипендия по проект „Подкрепа за ромски ученици за успешно завършване на средно образование"

21 октомври 2016

Поради зачестилите въпроси, относно прилагането на Служебна бележка за доходи на семейството за последните 6 месеца, като доказателство към т. VII. Материално положение на Приложение 2, Ви уведомяваме, че в случаите, в които родител/ите са...

Въпроси и отговори относно кандидатстването за стипендии

11 октомври 2016

Въпрос: Аз съм ученик, записан в 9 клас в гимназия. От кое училище трябва да е подписа и печата, които се поставят на Заявлението - от Гимназията или от Предишното, в което съм завършил основното си образование? Отговор: Заявлението се подписва и...

ЦОИДУЕМ обявява конкурс за Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) за учебната 2016/2017 година

7 октомври 2016

О Б Я В А Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката, Центърът за образователна...

ЦОИДУЕМ стартира изпълнението на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222)

3 октомври 2016

ЦОИДУЕМ стартира изпълнението на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство на образованието и науката. Целта на проекта е да подобри...

Резултати от конкурс

19 декември 2016

Във връзка с приключил конкурс за Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати за учебната 2016/2017 година, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ информира, че има постъпили...

ЦОИДУЕМ обявява конкурс за Технически асистент по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222)

3 октомври 2016

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за: ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222),...

ЦОИДУЕМ обявява конкурс за КООРДИНАТОР по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222)

3 октомври 2016

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за: КООРДИНАТОР по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от...
   12 > >>