Важно!!!
Подписване на договорите по КП 33.15-2016

26 септември 2016

Уважаеми Бенефициенти, Във връзка с подписването на договорите по КП 33.15-2016 и влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование, в случай че Вие или Вашите партньори по проектите сте засегнати от наложилата се законова...

Важно!!!
Резултати от КП 33.15-2016

17 септември 2016

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ обявява резултатите от Конкурсна процедура 33.15-2016 За Бенефициенти, които са одобрени за финансирани, моля, обърнете внимание на съпътстващите...

КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2016 Г.

15 юли 2016

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ) ОБЯВЯВА КОНКУРС за оценители на проектни предложения по конкурсна процедура (КП) на ЦОИДУЕМ за 2016 г. 1. Кратко описание на дейността на оценителите:...

Внимание!!!
Покана за проектни предложения!!!
Нов конкурс - 33.15 - 2016

5 юли 2016

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си...

Провеждане на информационни срещи по КП 33.15-2016

8 юли 2016

ДАТА ЧАС НАСЕЛЕНО МЯСТО МЯСТО НА СРЕЩАТА 12.07.16 г. 14,00 гр. КНЕЖА Залата на Община Кнежа 13.07.16 г. 10,00 гр. НИКОПОЛ Заседателна зала на Община Никопол 13.07.16 г....

Внимание!!! Въпроси и отговори относно КП 33.15-2016

5 юли 2016

Въпрос: Можем ли да кандидатстваме по Приоритет 2, ако учениците са 100 % роми? Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване по КП 33.15-2016, раздел „Допустими целеви групи по Конкурсната процедура“ „Най-малко 30 % от участниците...