Важно!!!
Подписване на договори по КП 33.14-2015

25 септември 2015

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 28 септември 2015 г. (понеделник) от 13:00 ч. ще се подписват договори със следните кандидатстващи институции: 33.14-1-044/27.07.2015 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Дончево, обл. Добрич...

Важно!!!
Резултати от КП 33.14-2015

18 септември 2015

Приоритет 1 № Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Причини за недопускане 1 33.14 – 1 - 046/27.07.2015 ЦДГ „Патиланчо”, гр. Тутракан Не покрива критерии в таблицата за проверка на...

КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2015 Г.

3 август 2015

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ) ОБЯВЯВА КОНКУРС за оценители на проектни предложения по конкурсни процедури (КП) на ЦОИДУЕМ за 2015 г. 1. Кратко описание на дейността:...

Информационна среща по КП 33.14-2015

6 юли 2015

На 06.07.2015 г. в офиса на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства се проведе информационна среща, свързана с новата КП 33.14-2015. Срещата беше открита от заместник-министъра на образованието и науката,...

Ново Приложение 3.1. към документите за кандидатстване по КП 33.14-2015

2 юли 2015

Уважаеми кандидати по КП 33.14-2015, Предоставяме Ви ново Приложение 3.1., като промяната е следната: В т. 7 от текст "не съм кандидат/партньор" става текст "не съм кандидат" и се премахва думата "партньор"....

Обява за две информационни срещи във връзка с КП 33.14 – 2015

29 юни 2015

ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.14 - 2015. Желаещите трябва да заяват предварително участието си на eлектронната поща на ЦОИДУЕМ: coiduem@abv.bg до 02.07.2015 г. *Първата среща ще се проведе на 03 юли...

Внимание!!! Въпроси и отговори относно КП 33.14-2015

22 юни 2015

Въпрос: До колко души е необходимо да бъде екипа, който ще работи по проекта? Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване нямате ограничение. Въпрос: Ако нямаме подходящ партньор може ли да се подадат документи и кои приложения трябва да се...

Внимание!!!
Покана за проектни предложения!!!
Нов конкурс - 33.14 - 2015

15 юни 2015

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си...