Компасито

23 март 2017

Компасито на български.pdf (15.99 MB) Компасито на ромски.pdf (20.76...

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА ИСТОРИЯТА НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ

27 май 2016

Информацията в тази брошура се отнася до историята на ромите, Европейски етнос с индийски корени. Индийският произход и връзка на ромите са най-очевидни в езиково отношение чрез езика, който все още много членове на този хетерогенен етнос говорят....

Второ обучение на младежки работници и медиатори по проект "Изграждане на капацитет"

14 септември 2015

В периода 21 -26 септември 2015 в хотел "Централ Форум", гр. София ЦОИДУЕМ организира Второ обучение на младежки работници и медиатори, в рамките на проекта „Изграждане на капацитет“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“....

Проведе се посещение с учебна цел в Страсбург, Франция, в рамките на проекта „Изграждане на капацитет“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“

9 юни 2015

В периода 1 - 5 юни 2015 се проведе посещение с учебна цел в Страсбург, Франция, в рамките на проекта „Изграждане на капацитет“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“. В посещението се включиха младежки работници, медиатори и...

Посещение с учебна цел в Страсбург, Франция, в рамките на проекта „Изграждане на капацитет“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“

28 май 2015

В периода 1 - 5 юни 2015 ЦОИДУЕМ организира посещение с учебна цел в Страсбург, Франция, в рамките на проекта „Изграждане на капацитет“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“. Участниците, които ще се включат са представители...

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ реализира проект „Изграждане на капацитет”, Компонент 3 по програма BG06 „Деца и младежи в риск“

4 май 2015

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ реализира проект „Изграждане на капацитет”, Компонент 3 по програма BG06 „Деца и младежи в риск“. Партньор: Съветът на Европа...
  << <12