Финални срещи на младежки работници, медиатори и педагогически персонал от детски градини по проект "Изграждане на капацитет"

3 декември 2015

В рамките на проекта „Изграждане на капацитет“, Компонент 3 от Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, в периода 10-12.11.2015 г., 17-19.11.2015 г. и 24-26.11.2015г. в хотел „Феста”, гр.София, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ организира три финални срещи. Тези срещи дадоха възможност да се прегледат дейностите по проектите на участниците от Компонент 1 и Компонент 2, както и възможност за обмен на опит и взаимно обучение.

Участваха представители на всички целеви групи:

  • младежки работници и медиатори от младежките центрове в Община Враца, Община Пловдив, Община Добрич и Община Стара Загора

  •  педагогически персонал  от детските градини и медиатори от Общините Мездра, Садово,  Исперих, Сливен, Плевен, Русе, Смядово, Павликени, Средец, и Каварна.

     

Финалните срещи, организирани за всички групи, ще бъдат използвани за задълбочен процес на оценка, извършена от съвместен екип на Съвета на Европа и български експерти. Тези събития, както и заключенията от оценката ще бъдат разпространени в България и на европейско ниво. По този начин изводите и оценките на резултатите от реализацията на проекта ще дадат началото на други инициативи от този вид в България и в Европа и ще допринесат за повишаване на тяхното качество и ефективност.

20151117_144745.jpg 12107734_1084761668230523_1373556764064948452_n.jpg 20151124_152308.jpg 12279241_1707457132869531_6062775165313721871_n.jpg 12279176_1707455289536382_3229214841933557455_n.jpg