ДОКЛАД. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ“ ПО ПРОГРАМА BG 06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”, ФИНАНСИРАН ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009 – 2014

3 юни 2016

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, в партньорство със Съвета на Европа, изпълни успешно проект "Изграждане на капацитет". Целта му беше, чрез провеждане на цикъл от обучения и предоставяне...

Финално събитие по проект "Изграждане на капацитет"

31 март 2016

На 29.03.2016 г. в хотел ''Бест Уестърн София Сити'', гр. София се проведе финална конференция, в изпълнение на проект Компонент 3 “Изграждане на капацитет“, Договор № ДОЗ 86/04.03.2014 г. по Програма BG06 „Деца и младежи в...

Финална пресконференция по проект "Изграждане на капацитет"

28 март 2016

В изпълнение на проект Компонент 3 „Изграждане на капацитет“ ДО3 – 86/04.03.2014 г. по програма BG06 „Деца имладежи в риск”, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства организира...

Пресконференция по проект "Изграждане на капацитет"

4 декември 2015

На 27.11.2015 г. в конферентна зала на хотел „Форум-Централ”-София се проведе прескоференция във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на капацитет“, Компонент 3 от Програма BG06 „Деца и младежи в...

Международна конференция "Нов подход в интеграцията"

4 декември 2015

На 26 ноември 2015 г. бе проведена Международната конференция „Нов подход в интеграцията“, организирана от Министерство на образованието и науката /МОН/ в ролята му на Програмен оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в...

Финални срещи на младежки работници, медиатори и педагогически персонал от детски градини по проект "Изграждане на капацитет"

3 декември 2015

В рамките на проекта „Изграждане на капацитет“, Компонент 3 от Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, в периода 10-12.11.2015 г., 17-19.11.2015 г. и 24-26.11.2015г. в хотел „Феста”, гр.София, Центърът...

eaa_logo.png

Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009– 2014
Програма BG 06 – “Деца и младежи в риск“ (България)

mon_logo.png
council_europe.png

ДО3 – 86/04.03.2014 г
Предефиниран проект Компонент 3 „Изграждане на капацитет“

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" 52 A, ет.1, http://coiduem.mon.bg, e-mail: coiduem@mon.bg

coi_logo_new.png

Компас

23 март 2017

Компас.pdf (10.22 MB)...

Портфолио

23 март 2017

Портфолио.pdf (10.77 MB)...

"Кажете си думата"

23 март 2017

"Кажете си думата".pdf (97.23 MB)...
   12 > >>