Важно!!!
Подписване на договори по КП 33.13-2014

4 септември 2014

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 10, 11 и 12 септември (сряда, четвъртък и петък) от 9.30 ч. до 17.30 ще се подписват договори с ръководителите на институциите и главния счетоводител или лицето изпълняващо тази функция на класираните...

Важно!!!
Резултати от КП 33.13-2014

2 септември 2014

Приоритет 1 № по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Причини за недопускане 1 33.13-1-018/21.07.2014 ПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч Не покрива критерии в таблицата за...

Обява за две информационни срещи във връзка с КП 33.13 – 2014

3 юни 2014

ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.13 - 2014. Желаещите трябва да заяват предварително участието си на eлектронната поща на ЦОИДУЕМ: coiduem@abv.bg до 17.06.2014 г. *Първата среща ще се проведе на 19 юни...

Внимание!!!
Покана за проектни предложения!!!
Нов конкурс - 33.13 - 2014

19 май 2014

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си ЦЕНТЪР...

КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2014 Г.

8 май 2014

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ) ОБЯВЯВА КОНКУРС за оценители на проектни предложения по конкурсни процедури (КП) на ЦОИДУЕМ за 2014 г. 1. Кратко описание на дейността:...