ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: "ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ" ПО ПРОГРАМА BG06 "ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК", ФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПИЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014"

11 декември 2015

pdf.gifreshenie.pdf (1.25 MB)

pdf.gifobqvlenie.pdf (4.5 MB)

pdf.gifdokumentaciq.pdf (22.27 MB)

doc.gifobrazci.doc (428.5 KB)

pdf.gifpismo_medii.pdf (266.31 KB)

pdf.gifsaobshtenie_medii.pdf (245.87 KB)

pdf.gifotgovor1.pdf (578.41 KB)

pdf.gifdokumentaciq2.pdf (11 MB)

pdf.gifotgovor2.pdf (2.05 MB)

pdf.gifotgovor_08.pdf (374.98 KB)

pdf.gifprotokol1.pdf (519.76 KB)

pdf.gifpismo_cenovi_oferti.pdf (834.49 KB)

pdf.gifpismo_cenovi_oferti2.pdf (248.9 KB)

pdf.gifocenka_AA.pdf (464.06 KB)

pdf.gifocenka_GG.pdf (554.79 KB)

pdf.gifocenka_GR.pdf (451.03 KB)

pdf.gifocenka_NH.pdf (463.41 KB)

pdf.gifocenka_PT.pdf (457.13 KB)

pdf.gifocenka_obshta.pdf (527.7 KB)

pdf.gifprotokol_2.pdf (671.91 KB)

pdf.gifprotokol_3.pdf (708.29 KB)

pdf.gifreshenie2.pdf (1.67 MB)