ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ ОТ АНГЛИЙСКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОТ АНГЛИЙСКИ НА РОМСКИ ЕЗИК, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА, ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПРЕВЕДЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ИМ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ” ПО ПРОГРАМА BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”, С ПРЕДМЕТ : ИЗВЪРШВАНЕ НА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ ОТ АНГЛИЙСКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОТ АНГЛИЙСКИ НА РОМСКИ ЕЗИК НА ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ,ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ПРОЕКТ»ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ» » и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 С ПРЕДМЕТ: ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА, ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПРЕВЕДЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ИМ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ”

21 август 2015

pdf.gifreshenie.pdf (1.58 MB)

pdf.gifobqvlenie.pdf (6.8 MB)

doc.gifdokumentaciq_08_2015.doc (870 KB)

pdf.gifsaobshtenie_medii.pdf (229.61 KB)

pdf.gifpismo_medii.pdf (226.23 KB)

rar.gifmateriali_predmet_na_porachkata.rar (32.99 MB)

pdf.gif1_otgovor_na_zapitvane1.pdf (674.57 KB)

pdf.gifreshenie2.pdf (2.59 MB)

pdf.gifprotokol.pdf (5.14 MB)

pdf.gifdopalnenie_protokol1.pdf (2.08 MB)

pdf.gifsaobshtenie.pdf (429.96 KB)

pdf.gifprotokol_2.pdf (3.93 MB)

pdf.gifprotokol_3.pdf (1.12 MB)

pdf.gifprotokol_3a.pdf (1.86 MB)

pdf.gifprotokol_3b.pdf (1.27 MB)

pdf.gifreshenie3.pdf (2.21 MB)

Краен срок за получаване на оферти - 24.09.2015 г., 17:00 ч.

Отваряне на оферти - 25.09.2015 г., 11:00 ч.