ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: "ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ - ПРЕВОДАЧИ ЗА ПЪТУВАНИЯ ОТ СОФИЯ ДО СТРАСБУРГ И ОБРАТНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ" ПО ПРОГРАМА BG06 "ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК"

1 юли 2014