ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: “ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ, ЛОГИСТИКА И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪБИТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ” ПО ПРОГРАМА BG06 “ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”

25 юни 2014