ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ ОТ АНГЛИЙСКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОТ АНГЛИЙСКИ НА РОМСКИ ЕЗИК, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА, ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПРЕВЕДЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ИМ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ” ПО ПРОГРАМА BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”, С ПРЕДМЕТ : ИЗВЪРШВАНЕ НА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ ОТ АНГЛИЙСКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОТ АНГЛИЙСКИ НА РОМСКИ ЕЗИК НА ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ,ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ПРОЕКТ»ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ» » и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 С ПРЕДМЕТ: ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА, ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПРЕВЕДЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ИМ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ”

21 август 2015

reshenie.pdf (1.58 MB) obqvlenie.pdf (6.8 MB) dokumentaciq_08_2015.doc (870 KB) saobshtenie_medii.pdf (229.61 KB) pismo_medii.pdf (226.23 KB) materiali_predmet_na_porachkata.rar (32.99 MB) 1_otgovor_na_zapitvane1.pdf (674.57 KB)...

Информация по чл.22б т.14 от ЗОП

20 април 2015

IK_Informaciq_po_chl.22b_t.14_ot_ZOP_01.10.2014_31.03.2015.doc (40 KB) IK_Informaciq_po_chl.22b_t.14_ot_ZOP_01.04.2015_31.08.2015.doc (43 KB) IK_Informaciq_po_chl.22b_t.14_ot_ZOP_01.09.2015_30.11.2015.doc (42.5...

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2 т. 9 от ЗОП

20 април 2015

IK_Informaciq_po_chl.22b_al.2_t.9_ot_ZOP_01.10.2014_31.03.2015.doc (45...

Вътрешни правила

3 ноември 2014

vatreshni_pravila_Profil_na_kupuvacha.pdf (1.54 MB) vatreshni_pravila_OP.pdf (6.34...