Важно!!!
Подписване на договори по КП 33.12-2013

4 септември 2013

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 16, 17 и 18 септември (понеделник, вторник и сряда) от 9.30 ч. до 17.30 ще се подписват договори с ръководителите на институциите и главния счетоводител или лицето изпълняващо тази функция на...

Важно!!!
Резултати от КП 33.12-2013

2 септември 2013

Приоритет 1 "Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства" № по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Причини за недопускане 1 33.12-1-006/15.07.2013 ОУ „Хр....

Съобщение относно КП 33.12-2013

24 юни 2013

Във връзка с постъпили запитвания относно поставените от ЦОИДУЕМ изисквания за допустимост до участие на кандидати и партньори посочени в т. 2.1.1. от Насоките за кандидатсване по КП 33.12.-2013, правим следните уточнения: Органиченията се отнасят...

Обява за две информационни срещи във връзка с КП 33.12 – 2013

4 юни 2013

ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.12 - 2013. Желаещите трябва да заяват предварително участието си на eлектронната поща на ЦОИДУЕМ: coiduem@abv.bg до 17.06.2013 г. *Първата среща ще се проведе на 19 юни...

Внимание!!!
Покана за проектни предложения!!!
Нов конкурс - 33.12 - 2013

27 май 2013

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си...